กล่องเมล่อน 2 ลูก X 100 ใบ

กล่องสำหรับใส่ เมล่อน 2 ลูก พร้อมถาดรองลูกเมล่อนจำนวน 100 ชุด