ใบอนุญาต

สินค้าที่จำหน่ายเป็นหน้าร้านของรักกล้านี้ เป็นสินค้าที่รวบรวมโดยถูกต้องตามข้อบังคับราชการ และทางเราได้รับใบอนุญาตต่างๆ จากทางราชการดังต่อไปนี้
ใบอนุญาตรวมรวบเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคมุเพื่อการค้า
ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย
ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คิโมจิ

Powered by MakeWebEasy.com