ใบอนุญาต

สินค้าที่จำหน่ายเป็นหน้าร้านของรักกล้านี้ เป็นสินค้าที่รวบรวมโดยถูกต้องตามข้อบังคับราชการ และทางเราได้รับใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากทางราชการดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตรวมรวบเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคมุเพื่อการค้า

ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย 62

หนังสือสำคัญจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอัตรายทางการเกษตร

หนังสือรับรองคุณภาพ คิโมจิ

หนังสือรับรองคุณภาพ คูนามิ

หนังสือรับรองคุณภาพ โมมิจิ

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20

หนังสือรับรอง DBD


Powered by MakeWebEasy.com