พีทมอส ขนาด 15 ลิตร

E001

วัสดุเพาะต้นกล้า ที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาความชุ่มชื้น และ มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการเพาะต้นกล้าตลอดระยะเพาะ

Share

ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี

แบ่งลักษณะของพีทมอสตามชั้นและเนื้อพีทได้ดังนี้
พีทมอสชั้นบนจะมีสีน้ำตาล โครงสร้างโปร่ง ช่องว่างอากาศสูงเนื่องจากพีทชั้นบนการกดทับน้อย ผ่านการย่อยสลายไม่นานจึงมีโครงสร้างเส้นใยอยู่บ้าง เราจะเรียกว่าพีทชั้นบนนี้ว่า “พีทขาว” (White peat)
พีทมอสชั้นรองลงมาจะมีสีน้ำตาลเข้ม โครงสร้างยังคงมีความโปร่งอยู่ แต่ผ่านการย่อยสลายมาบ้างแล้วเส้นใยจะน้อยลง สามารถเก็บความชื้นได้ดีกว่าพีทขาว เราเรียกพีทชั้นนี้ว่า Moderately decomposed White peat หรือบางคนเรียกว่า “พีทน้ำตาล” (Brown peat)
พีทชั้นล่างจะมีสีดำสามารถเก็บความชื้นได้ดี โครงสร้างเนื้อพีทมีความโปร่งน้อย เนื่องจากผ่านการกดทับมานานและผ่านการย่อยสลายมานานแล้ว เราจะเรียก พีทชั้นนี้ว่า “พีทดำ” (Black peat)

เนื่องจากพีทมอสมีความเป็นกรดอ่อนๆ(pH ต่ำ) จึงปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช และปราศจากเมล็ดวัชพืช จึงมีคุณสมบัติเหมาะสมใช้เป็นวัสดุปลูกและวัสดุเพาะกล้าเป็นอย่างดี เราจึงนำพีทมอสชั้นต่างๆ นำมาผ่านกระบวนการคัดแยกเส้นใยและคัดเกรดเนื้อพีทโดยมีการควบคุมดูแลตามมาตรฐาน RHP ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อมาผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมตามมาตรฐานการผลิต ISO 9001 เพื่อผลิตเนื้อพีทให้มีโครงสร้างแตกต่างกันจะมีกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิตเพื่อให้ได้พีทมอสที่เหมาะสมต่อการเพาะกล้าพืชและปลูกพืชได้ทุกชนิดที่มีความต้องการความโปร่งและความชื้นในการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน

เทคนิคการใช้

ขนาดบรรจุ 15 ลิตร 

น้ำหนัก 15 กก.

Powered by MakeWebEasy.com