Best Seller

ปุ๋ย AB เมล่อน Pro: L

ชุดปุ๋ย Pro L สำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น 100 ต้น เพียงพอสำหรับตลอดระยะการปลุกและไม่ต้อใงห้ธาตุอาหารรอง อาหารเสริมเพิ่มเติม

Share

รายละเอียดสินค้า

ชุดปุ๋ย Pro L เป็นปุ๋ยไฮรโดรโพนิคส์ AB สูตรพิเศษ

เหมาะสำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น คิโมจิ หรือเมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์หนักอื่นๆ ระดับมืออาชีพหรือฟาร์มที่มีความพร้อมในด้านระบบจ่ายปุ๋ย การวัดความเข้มข้นของปุ๋ยโดยใช้ค่า EC

ในชุดประกอบไปด้วย ปุ๋ยฯ AB แบบ 3 สูตร ที่ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของเมล่อนญี่ปุ่นและ คิโมจิ คูนามิ โดยตรง

ชุดปุ๋ย Pro L นี้ มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองครบความความต้องการของเมล่อนญี่ปุ่นจึงทำให้ไม่ต้องให้ธาตุอาหารรองเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ปลูกประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าแรงในการให้ธาตุอาหารรองเพิ่มเติมได้อีกด้วย


ชุดปุ๋ยไฮรโดรฯ Pro-AB: Size L (3 สูตร) สามารถผสมแม่ปุ๋ยได้บริมาณดังนี้ 

  • สูตร 1 ผสมได้ 20+20 ลิตร (A+B)
  • สูตร 2 ผสมได้ 40+40 ลิตร (A+B)
  • สูตร 3 ผสมได้ 20+20 ลิตร (A+B)

สำหรับปุ๋ย 3 สูตรนี้ถูกออกมาแบบเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของเมล่อนมากที่สุด เนื่องจากในแต่ละช่วงอายุของเมล่อนจะมีความต้องการสารอาหารที่ต่างกัน

ปุ๋ยไฮโดรฯ AB แบบ 3 สูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปลูกในรูปแบบฟาร์ม โดยจะต้องผสมปุ๋ยให้ได้ค่าความเข้ามข้นที่พอเหมาะและปรับสูตรการให้ปุ๋ยให้สอดคล้องกับระยะการปลูก

แนวทางการใช้ปุ๋ยไฮรโดรฯ AB 3 สูตรมีดังนี้


สูตรที่ 1

ช่วงอายุการใช้ช่วง หลังลงปลูก ถึงเริ่มผสมเกสรวันแรกถ้านับ เป็นวันประมาณ นับตั้ง 1-35 วัน สูตรที่ 1 ช่วยบำรุงต้น ใบ และดอกให้สมบูรณ์

ค่า EC 1.8-2.0 pH 5.8-6.4 ระบบน้ำหยดให้จ่ายน้ำปุ๋ยประมาณ 4-6 รอบ รอบละ 300-350 CC ต่อวัน

สูตรที่ 2

ช่วงอายุการใช้ที่ 36- 65 (70) วัน ช่วยบำรุงผลเมล่อนให้มีผลใหญ่ สร้างเนื้อ และกระตุ้นการเดินลายให้สวยงาม

ค่า EC 1.8-2.4 pH 5.8-6.5 ระบบน้ำหยดให้จ่ายน้ำปุ๋ยประมาณ 7-8 รอบ รอบละ 300-350 CC ต่อวัน

สูตรที่ 3

ช่วงเมื่อ อายุ 71-90 วัน หรือก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน ช่วยให้รสชาติหวาน หอม

ค่า EC 1.8-2.4 pH 6.0-6.5 การให้น้ำ 5-6 รอบ ต่อวัน รอบละ 300-350CC  ตลอดจนวันเก็บเกี่ยว

 

ตารางแสดงปริมาณการใช้ปุ๋ย

จำนวนต้นขนาดปุ๋ย
50 ต้นชุด Size M + ปุ๋ย A B สูตร 2 จำนวน 1 คู่
100 ต้น ชุด SIze L
150 ต้น ชุด Size L+Size M+ปู๋ย A B สูตร 2 จำนวน 2 คู่
300 ต้นชุด Size L 3 ชุด

 1 ชุดประกอบไปด้วย

  • ปุ๋ย A1 จำนวน 2 ถุง และ B1 จำนวน 2 ถุง
  • ปุ๋ย A2 จำนวน 4 ถุง และ B2 จำนวน 4 ถุง
  • ปุ๋ย A3 จำนวน 2 ถุง และ B3 จำนวน 2 ถุง


 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ชุดเมล็ดพันธุ์คูนามิ 100 เมล็ด และปุ๋ย Pro L สำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น 100 ต้น

 
THB 3,890 ฿ 3,890
 
New

ชุดเมล็ดพันธุ์คูนามิ 300 เมล็ด และปุ๋ย Pro L สำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น 300 ต้น

 
THB 11,670 ฿ 11,670
สมาชิก THB 11,520 ฿ 11,520 -1%
New

ชุดเมล็ดพันธุ์คูนามิ 500 เมล็ด และปุ๋ย Pro L สำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น 500 ต้น

 
THB 19,450 ฿ 19,450
สมาชิก THB 18,950 ฿ 18,950 -3%
New

ชุดเมล็ดพันธุ์คิโมจิ 300 เมล็ด และปุ๋ย Pro L สำหรับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น 300 ต้น

 
THB 11,340 ฿ 11,340
สมาชิก THB 11,190 ฿ 11,190 -1%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com